อู้เล่นบ่าดายลอ

อู้เล่นบ่าดายลอ ในภาษาเหนือ แปลว่า พูดเล่นเฉยๆ

Leave a Reply