อู้ได้

อู้ได้ ในภาษาเหนือ แปลว่า พูดได้

Leave a Reply