อ้าย,ปี่

อ้าย,ปี่ ในภาษาเหนือ แปลว่า พี่ชาย

Leave a Reply