อ๋อ..ฮ้อย

อ๋อ..ฮ้อย ในภาษาเหนือ แปลว่า เป็นคำอุทานเมื่อเกิดความสงสาร เวทนา หรือ เอ็นดู

Leave a Reply