ฮักษา

ฮักษา ในภาษาเหนือ แปลว่า รักษา

Leave a Reply