ฮักเต้าต๋าย

ฮักเต้าต๋าย ในภาษาเหนือ แปลว่า รักจนตาย

Leave a Reply