ฮั้นอะหยังหน่ะ

ฮั้นอะหยังหน่ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า นั่นอะไรเหรอ

Leave a Reply