ฮั้วหนาม

ฮั้วหนาม ในภาษาเหนือ แปลว่า รั้วที่มีลวดหนาม

Leave a Reply