ฮานิบะเฮ้ย

ฮานิบะเฮ้ย ในภาษาเหนือ แปลว่า เฮ้อ

Leave a Reply