ฮานิอิเฮ้ย

ฮานิอิเฮ้ย ในภาษาเหนือ แปลว่า ปั๊ดโธ่เอ้ย โธ่เว้ย ส่วนใหญ่ผู้หญิงใช้

Leave a Reply