ฮาบิบ่ะเฮ้ย

ฮาบิบ่ะเฮ้ย ในภาษาเหนือ แปลว่า ปั๊ดโธ่เอ้ย, ปั๊ดโธ่เว้ย, โธ่เว้ย

Leave a Reply