ฮิมปาก

ฮิมปาก ในภาษาเหนือ แปลว่า ริมฝีปาก

Leave a Reply