ฮู้ขี้กูนิ

ฮู้ขี้กูนิ ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่สนใจ, ไม่ใส่ใจ, ไม่เชื่อ

Leave a Reply