ฮู้ดังแหม็บ

ฮู้ดังแหม็บ ในภาษาเหนือ แปลว่า คนไม่มีดั้ง

Leave a Reply