ฮ่างแด้วแอวบาง

ฮ่างแด้วแอวบาง แปลว่า รูปร่างดี

ตัวอย่างประโยค

งานนี้ต้องก๋านคนฮ่างแค้ว แอวบาง

ตัวอย่างประโยคภาษาเหนือ โดย –

Leave a Reply