ฮ่าไก้ ฮากเลือด

ฮ่าไก้ ฮากเลือด ในภาษาเหนือ แปลว่า แดก

Leave a Reply