เกยมาแล้วกา

เกยมาแล้วกา ในภาษาเหนือ แปลว่า เคยมาแล้วเหรอ, เคยมาหรือยัง

Leave a Reply