เกิบกีบ หรือเกิบแตะ ในภาษาเหนือ แปลว่า รองเท้าแตะมีที่คีบ

Leave a Reply