เกิบซุก ในภาษาเหนือ แปลว่า รองเท้าแตะที่เอาไว้สวม ไม่มีที่คีบ

Leave a Reply