เกิบโอ๊ก ในภาษาเหนือ แปลว่า รองเท้าบู๊ต

Leave a Reply