เกี่ยวกิ๋นขา

เกี่ยวกิ๋นขา ในภาษาเหนือ แปลว่า ขาเป็นตะคริว

Leave a Reply