เกี่ยวกิ๋นแขน

เกี่ยวกิ๋นแขน ในภาษาเหนือ แปลว่า เป็นตะคริวที่แขน

Leave a Reply