เกือก, เกิบ ในภาษาเหนือ แปลว่า รองเท้า

Leave a Reply