เก็บคัว

เก็บคัว ในภาษาเหนือ แปลว่า เก็บของ

Leave a Reply