เก๊าะ ในภาษาเหนือ แปลว่า ขี่หลังคน (เกาะ)

Leave a Reply