เก๊าไม้

เก๊าไม้ ในภาษาเหนือ แปลว่า ต้นไม้

Leave a Reply