เขียวปึ้ด

เขียวปึ้ด ในภาษาเหนือ แปลว่า เขียวจัดมาก

Leave a Reply