เขียวอุ้มฮุ่ม

เขียวอุ้มฮุ่ม ในภาษาเหนือ แปลว่า เขียวแก่

Leave a Reply