เขี้ยน

เขี้ยน ในภาษาเหนือ แปลว่า เฆี่ยน

Leave a Reply