เขี้ยวขอบก

เขี้ยวขอบก ในภาษาเหนือ แปลว่า ฟันจอบ

Leave a Reply