เขี้ยวคอน

เขี้ยวคอน ในภาษาเหนือ แปลว่า ฟันโยก

Leave a Reply