เขี้ยวงา

เขี้ยวงา หรือ เขี้ยวเสน่ห์ ในภาษาเหนือ แปลว่า ฟันที่อยู่ระหว่างฟันหน้ากับฟันกรามน้อย

Leave a Reply