เขี้ยวซาว

เขี้ยวซาว ในภาษาเหนือ แปลว่า ฟันกรามซี่ในสุดที่ออกทีหลังเพื่อน

Leave a Reply