เขี้ยวซุน

เขี้ยวซุน ในภาษาเหนือ แปลว่า ฟันยื่น

Leave a Reply