เขี้ยวซ้อน

เขี้ยวซ้อน ในภาษาเหนือ แปลว่า ฟันซ้อน

Leave a Reply