เขี้ยวบ่าค่อยดี

เขี้ยวบ่าค่อยดี ในภาษาเหนือ แปลว่า เคี้ยวอาหารเหนียวๆไม่ค่อยได้

Leave a Reply