เขี้ยวยี่

เขี้ยวยี่ ในภาษาเหนือ แปลว่า ฟันเหยิน

Leave a Reply