เขี้ยวหล่อน

เขี้ยวหล่อน ในภาษาเหนือ แปลว่า ฟันหลุด

Leave a Reply