เขี้ยวเป๋นแมง

เขี้ยวเป๋นแมง ในภาษาเหนือ แปลว่า ฟันผุ

Leave a Reply