เขี้ยวเว่า

เขี้ยวเว่า ในภาษาเหนือ แปลว่า ฟันหลอ

Leave a Reply