เข็ดเขี้ยว

เข็ดเขี้ยว ในภาษาเหนือ แปลว่า เสียวฟัน

Leave a Reply