เข้วหล่อน

เข้วหล่อน ในภาษาเหนือ แปลว่า ฟันหลุด

Leave a Reply