เข้ว หรือ เขี้ยว ในภาษาเหนือ แปลว่า ฟัน

Leave a Reply