เคว หรือ เคียว ในภาษาเหนือ แปลว่า การกลั่นแกล้ง หรือ หยอกล้อให้โกรธเคือง

Leave a Reply