เคิ้ว ในภาษาเหนือ แปลว่า เป็นคำอุทานเวลาไม่ค่อยเห็นด้วยความหมายคล้ายๆกับคำว่า เหอะๆ

Leave a Reply