เจิญตังเพ้

เจิญตังเพ้ ในภาษาเหนือ แปลว่า เชิญทางนี้

Leave a Reply