เจิญเจ้า

เจิญเจ้า ในภาษาเหนือ แปลว่า เชิญค่ะ

Leave a Reply