เจ๋บหัว

เจ๋บหัว ในภาษาเหนือ แปลว่า ปวดหัว

Leave a Reply