เจ๋บเข้ว

เจ๋บเข้ว ในภาษาเหนือ แปลว่า ปวดฟัน

Leave a Reply