เซาะผ่อก่อนแล่

เซาะผ่อก่อนแล่ ในภาษาเหนือ แปลว่า ลองหาดูก่อนสิ

Leave a Reply